Alla kan nominera till Moragalan

Nomineringen stängd för i år.

Årets Morahandlare

Ett handelsföretag i mora som utmärkt sig och bidragit positivt till Moras attraktiva handelsutbud.
Jury: Regionstad Mora

Årets Moraföretagare

Ett företag i Mora som genom nytänk, innovation, tillväxt eller internationella satsningar rönt framgång.
Lämna nominering på Företagarnas hemsida
Jury: Företagarna i Mora

Årets Moraupplevelse

Ett evenemang, besöksmål eller näringsställe i Mora som bidragit till att öka besöken och stärka den positiva upplevelsen av Mora.
Jury: Visit Dalarna

Årets Eldsjäl i Mora

En person eller grupp som betyder mycket för Mora och som med sitt engagemang och sina gärningar gör skillnad.
Jury: Regionstad Mora

4 + 1 =