Årets Moraprofil

Kriterier för Årets Moraprofil är en person som med sin talang och gärning stärkt Mora och bidragit till att dra omvärldens fokus till Mora.

 

2022 års Moraprofil- Johan Cederlund

Med en dynamisk personlighet och med ett ständigt utvecklingsfokus har Museidirektör Johan Cederlund starkt verkat för en ökad internationalisering av Zornmuseet, dess konst och verksamhet – ett av Dalarnas största turist- och besöksmål. Här kan nämnas Johans bidrag till Zornutställningarna i San Francisco (2013) och Paris (2017) som sågs av över 200 000 besökare. På Zornmuseet tar Moraprofilen Johan Cederlund årligen emot ca 65 000 besökare varav ca 20% är utländska gäster. Med sinne för internationalisering och värdskap sätter Museidirektör Johan Cederlund outtröttligt och årligen Mora på den internationella kartan!

2019 års Moraprofil – Nygårds Anna Bengtsson

Med släktens kvinnor som läromästare och stilikoner har Nygårds Anna skapat tidlöst mode att ärvas i generationer. Varumärket ”nygårdsanna” visar en stark identitet där stoltheten till uppväxten i Mora uttrycks i kollektioner, exponering och kommunikation. Hennes synlighet och hållbara strategi är en förebild för företagande och en stolthet för Mora som hembygd.

Årets Moraprofil 2018

Med ärofyllda titlar i prissamlingen från tävlingar världen över är Johan en profil inom muskelbilkulturen. Varumärket Powered by Johan växer och sätter även Mora på kartan. Johans drivkraft och teamwork har tagit hans hobby till en proffsnivå där design, hantverk och yrkesskicklighet är av högsta klass. En numera rotad Morabo som vägrar släppa värmländskan och tar sig tid i mötet med människor.

Årets Moraprofil 2017

PERS ANNA LARSSON – Anna har bidragit till ett stort PR-värde för Mora genom sin profession. Hon ger en stark röst åt den klassiska musikens betydelse och rätten till ett rikt kulturutbud på landsbygden. Med Konsertladan i Vattnäs har hon skapat ett nytt publikdragande besöksmål i Mora som också berikar morabonas kulturliv.

Årets Moraprofil 2016

JOACIM CANS har, genom sin roll som världskänd rocksångare och artist, lyft fram Mora i offentlighetens ljus gång på gång och medvetet, professionellt och smakfullt, skapat ett ovärderligt PR-värde för Mora.
Galafilms-producent: Niklas Björklund, KILLAHEAD