Stort tack alla

FÖR 2019 ÅRS MORAGALA PÅ MORAPARKEN

Tack alla gäster, medverkande och partners för en fantastisk helkväll på Mora Parken. Och inte minst till Moras egna galafotograf Sara Lansgren som förvigade kvällen gäster!

Årets Moraprofil 2019

Nygårds Anna Bengtsson fick utmärkelsen Årets Moraprofil 2019.

Årets Eldsjäl

Anneli Birkeholm fick utmärkelsen Årets Eldsjäl 2019.

Årets Företagare 2019

Vinnare i kategorin Årets Företagare är Pierre Bengtsson, MAFI.

Årets Moraupplevelse 2019

Vinnare i kategorin Årets Moraupplevelse är Tomteland.

Årets Morahandlare 2019

Vinnare i kategorin Årets Morahandlare är GRAY´S.

Årets Moraprofil

Kriterier för Årets Moraprofil är en person som med sin talang och gärning stärkt Mora och bidragit till att dra omvärldens fokus till Mora.

Årets Moraföretagare

Ett företag i Mora som genom nytänk, innovation, tillväxt eller internationell satsningar rönt framgång.

Årets Moraupplevelse

Ett evenemang, besöksmål eller näringsställe i Mora som bidragit till att öka besöken och stärka den positiva upplevelsen av Mora.

Årets Morahandlare

Ett handelsföretag i Mora som utmärkt sig och bidragit positivt till Moras attraktiva handelsutbud.

Årets Eldsjäl

En person/personer som betyder mycket för Mora och som med sitt engagemang och sina gärningar gör skillnad.

Dagar kvar till Moragalan 2019

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)