Årets Moraprofil 2019

Nygårds Anna Bengtsson fick utmärkelsen Årets Moraprofil 2019.

Årets Eldsjäl

Anneli Birkeholm fick utmärkelsen Årets Eldsjäl 2019.

Årets Företagare 2019

Vinnare i kategorin Årets Företagare är Pierre Bengtsson, MAFI.

Årets Moraupplevelse 2019

Vinnare i kategorin Årets Moraupplevelse är Tomteland.

Årets Morahandlare 2019

Vinnare i kategorin Årets Morahandlare är GRAY´S.

Årets Moraprofil

Kriterier för Årets Moraprofil är en person som med sin talang och gärning stärkt Mora och bidragit till att dra omvärldens fokus till Mora.

Årets Moraföretagare

Ett företag i Mora som genom nytänk, innovation, tillväxt eller internationell satsningar rönt framgång.

Årets Moraupplevelse

Ett evenemang, besöksmål eller näringsställe i Mora som bidragit till att öka besöken och stärka den positiva upplevelsen av Mora.

Årets Morahandlare

Ett handelsföretag i Mora som utmärkt sig och bidragit positivt till Moras attraktiva handelsutbud.

Årets Eldsjäl

En person/personer som betyder mycket för Mora och som med sitt engagemang och sina gärningar gör skillnad.