Köp biljett

Vi hälsar dig välkommen till en kväll fylld av gemenskap och festligheter.

Alla kan nominera

Alla kan nominera till Moragalan. Lämna din nominering med motivering!

Årets Moraprofil

Kriterier för Årets Moraprofil är en person som med sin talang och gärning stärkt Mora och bidragit till att dra omvärldens fokus till Mora.

Årets Eldsjäl

En person/personer som betyder mycket för Mora och som med sitt engagemang och sina gärningar gör skillnad.

Årets Moraföretagare

Ett företag i Mora som genom nytänk, innovation, tillväxt eller internationell satsningar rönt framgång.

Årets Moraupplevelse

Ett evenemang, besöksmål eller näringsställe i Mora som bidragit till att öka besöken och stärka den positiva upplevelsen av Mora.

Årets Morahandlare

Ett handelsföretag i Mora som utmärkt sig och bidragit positivt till Moras attraktiva handelsutbud.