Alla kan nominera till Moragalan

Välkommen att lämna din nominering med motivering senast torsdag 2 nov.

Årets Morahandlare

Ett handelsföretag i mora som utmärkt sig och bidragit positivt till Moras attraktiva handelsutbud.

Årets Moraföretagare

Ett företag i Mora som genom nytänk, innovation, tillväxt eller internationella satsningar rönt framgång.
Lämna nominering på Företagarnas hemsida.

Årets Unga företagare

En företagare i Mora som genom nytänk, innovation, tillväxt eller internationella satsningar rönt framgång. Den nominerade skall dessutom vara högst 35 år.
Lämna nominering och se fullständiga kriterier på Företagarnas hemsida.

Årets Moraupplevelse

Ett evenemang, besöksmål eller näringsställe i Mora som bidragit till att öka besöken och stärka den positiva upplevelsen av Mora.

Årets Eldsjäl i Mora

En person eller grupp som betyder mycket för Mora och som med sitt engagemang och sina gärningar gör skillnad.

13 + 13 =